Denní program

  • Náš denní rozvrh nabízí dětem čas na účast na skupinových aktivitách i na aktivitách dle výběru dětí.
  • Organizace dne je přizpůsobena věku dětí a jejich zájmům. Pružně reagujeme na aktuální klimatické podmínky a individuální potřeby dětí.

Ranní aktivity

6:15 – 8:00 hodin

Příchod dětí do mateřské školy. Po předchozí dohodě lze dítě přivést později.

Ranní setkání je čas, kdy se všichni pozdravíme a společně zahájíme nový den. Seznámíme se s denními aktivitami.

Škola se zamyká.

Volba dítěte

6:15 – 8:15 hodin

Ranní hry, individuální práce s jednotlivci nebo s menším počtem dětí, kontrola docházky, spontánní činnosti, úklid hraček.

Pohyb dítěte

8:15 – 8:25 hodin

Pohybové aktivity ve třídě nebo v tělocvičně.

Dopolední svačina

8:25 – 8:45 hodin

Hygiena, svačina.

Pracujeme společně:

8:50 – 9:20 hodin

Řízené a spontánní činnosti.

Pohyb na čerstvém vzduchu

9:20 – 11:15 hodin

Aktivity ve venkovním prostředí.

Oběd

11:15 – 11:45 hodin

Hygiena, oběd.

Příprava na odpočinek

11:45 – 12:05 hodin

Příprava na odpočinek.

Polední klid

12:05 – 13:50 hodin

Poslech pohádky, odpočinek.

Odpolední svačina

13:50 – 14:15 hodin

Hygiena, odpolední svačina.

Odpolední činnosti

14:15 – 16:15 hodin

Odpolední činnosti, hry dětí, opakovací chvilky, dokončení dopolední činnosti, za příznivého počasí pobyt venku.

Odchod domů

16:15 hodin

Uzamčení budovy.