Vzdělávací program

Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznání.

O našem

vzdělávacím programu

Pracujeme podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání, nabízíme standardní a nadstandardní péči o všechny děti naší školy.

 

Jestliže se chcete dozvědět více, ozvěte se nám.

Integrované bloky

Výchova a vzdělávání dětí je rozpracováno do čtyř integrovaných bloků (podle ročních období). Každý blok je plánován na tři měsíce, podrobněji je zpracována ve třídním vzdělávacím plánu.

Záměrem tohoto bloku je seznámit děti nejen s prostředím mateřské školy, kamarády, zaměstnanci, ale i s jeho okolím. Získávají poznatky o podzimní přírodě. Probíhá adaptace na školní prostředí, navazování vztahů a přátelství. Děti si osvojují pravidla chování, zdokonalují se v oblasti sebeobsluhy, učí se zásady správné životosprávy.

Děti poznávají znaky zimy, zimní sporty a radovánky. Seznamují se s lidovými zvyky a tradicemi v předvánočním čase, s Vánocemi, určitými druhy emocí (radost, smutek, strach). Rozvíjejí schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se a spolupracovat.

pic-24
pic-26

Záměrem tohoto bloku je učit děti vnímat pestrý a různorodý svět a přírodu. Seznámit děti se znaky jara (probouzení přírody, Velikonoce), se světem zvířat. Děti získávají znalosti o svém těle, povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy. Poznávají pravidla společenského soužití a jejich spoluvytváření (společenské chování, význam pojmu rodina, Den matek).

Děti se seznamují se znaky léta, osvojují si základy bezpečného chování o prázdninách (cestování, letní sporty), vytvářejí si povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, přírodou, lidmi, planetou Zemí.