Platby

h-15

Bankovní spojení

Při platbě převodem/ složenkou použijte tyto údaje:
 
Číslo účtu: 181926995/0300
Variabilní symbol (obdržíte v kanceláři školy): uvedeno na údaji k platbě
Poznámka: Jméno a příjmení dítěte

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za vzdělávání je stanovena ve výši 300,- Kč za měsíc.

V měsíci červenci se školkovné neplatí.


Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Bezplatně je poskytováno i v případě udělení odkladu povinné školní docházky.

Stravné

Ceny obědů od 1. 1. 2022

strávníci do 6 let:

přesnídávka: 8,- Kč
oběd: 24,- Kč
svačina: 8,- Kč
nápoje: 4,- Kč (děti MŠ)

strávníci 7-10 let:

přesnídávka: 9,- Kč
oběd: 30,- Kč
svačina: 9,- Kč
nápoje: 4,- Kč (děti MŠ)

Prosíme rodiče,

aby stravné na následující měsíc platili vždy na konci stávajícího měsíce a při platbě uváděli přidělený variabilní symbol. Úhrada činí cca 1 100,- Kč.

blog_10

Napište nám