Školní řád

h-02

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitel Základní školy a mateřské školy, Mžany, okres Hradec Králové v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.