Dotazy

Časté dotazy

Adaptace probíhá individuálně podle potřeby každého dítěte. Učitelky jsou vždy k dispozici dětem (i rodičům). Na základě našich zkušeností rodičům doporučujeme, aby se s dítětem rozloučili již před vstupem do třídy. Pro pohodovou adaptaci dětem pomůže vlastní oblíbená hračka.

Školkovné se platí měsíčně na účet školy. V měsíci červenci se školkovné neplatí.

Aby se u nás děti cítily bezpečně, nebály si říct, co si myslí a co si přejí. Dospělý, který je vyslechne, se o ně zajímá a váží si jich.

Abychom společný čas co nejvíce využili ke vzdělávání dětí.

Třída Motýlků je pro děti od 3 do 4 roků. 

Třída Soviček je pro děti od 4 do 6 roků. 

Ano! Naše mateřská škola poskytuje celodenní vzdělávací program pro děti předškolního věku. Náš program zahrnuje všechny aspekty pro všestranný rozvoj vašeho dítěte. Dbáme na zdraví a bezpečí a dětem zajišťujeme plnou podporu zkušených kvalifikovaných učitelek.

Naše mateřská škola je otevřena celoročně, kromě státních svátků a období čerpání letní dovolené v červenci a části srpna.

K dispozici máme dvě vybavené kmenové třídy, dále prostor pro polytechnickou výchovu.

K pohybovým aktivitám využívá mateřská škola vlastní tělocvičnu, prostor herny, venkovní zahradu s herními prvky a okolní přírodu.  Vybavení je vhodné pro předškolní děti všech věkových skupin, aby si mohly hrát každý den venku nebo ve vnitřních prostorách.

Ano. Skladbu a přípravu stravy si určujeme sami v naší vlastní kuchyni dle platných norem. Naším cílem jsou chutná, pestrá a zdravá jídla.

Dětem zajišťujeme celodenní pitný režim, svačinky a oběd.

Napište nám