Vyplněním a odesláním formuláře můžete omluvit nepřítomnost svého dítěte v mateřské škole.